ผลิตภัณฑ์ของเรา


Talcum CoatedCount Packaging (kg./box) Color Elongation At Break
20 23 25 32 34 Black White
20-28 - - >680%
30-75 - - >680%
80-90 - - - - >680%
100-110 - - - - >680%

Silicone CoatedCount Packaging (kg./box) Color Elongation At Break
20 23 25 32 34 Black White
20-28 - - - >680%
30-55 - - - >680%

Food Grade RubberCount Packaging (kg./box) Color Elongation At Break
20 23 25 32 34 Cream
20-28 - - >680%
30-55 - - >680%

Product Applications


วิธีจัดเก็บเส้นด้ายยางอย่างเหมาะสม

เพื่อรักษาอายุการใช้งานที่ยาวนานและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

✅ สถานที่เก็บต้องมีอุณหภูมิและความชื้น คงที่ แนะนำที่อุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส
✅ หลีกเลี่ยง ไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง เพื่อป้องกันผลเสียต่อคุณสมบัติ
✅ จำกัดการซ้อนของสินค้าไม่เกิน 4 ชั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปและคงรูปเดิมไว้
✅ ปฏิบัติตามแนวทาง 'เข้าก่อนออกก่อน' สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
✅ งดการผสมเป็นชุดระหว่างการเก็บรักษา เพื่อรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอ
✅ ใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน 4 เดือนเพื่อคุณภาพสูงสุด
✅ เก็บกล่องให้ตั้งตรงเพื่อป้องกัน ความเสียหาย