ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรีกำลังมองหาด้ายยางยืดคุณภาพสูงอยู่ใช่ไหม ? เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ !


ติดต่อเรา

Silicone

Silicone


Elevate performance with silicone-coated rubber threads dust free, durable, flexible, and adaptable for various demanding applications.

Talcum

Talcum


Experience excellence with talcum-coated rubber threads enhanced softness, reduced friction, and impeccable handling for optimum performance.

Foodgrade

Food Grade


Food-grade rubber threads ensure compliance with regulations, offering safety, hygiene, and quality assurance for various applications.

Notebook

Specialized Threads


Choose excellence beyond standards; our threads meet unique needs with UV resistance, fire retardancy, and vibrant colors.EXPLORE OUR PRODUCTS

Certifications